عکاسی تبلیغاتی

داستانی که نمیتوان در قالب کلمات بیان کرد.

عکاسی تبلیغاتی

ما برای بهتر دیده شدن شما از متخصصین رشته عکاسی و عکاسان غضو انجمن عکاسان  در استدیو کاما بهره بردیم.

ویدیو

نمایش شکوه و عظمت برند شما

ویدیو

هیچ ارزشی به مخاطب عرضه نمی شود مگر با ثبت آن، ما این مهم را با ایده پردازی و خلاقیت با بهترین کیفیت به ثبت می رسانیم.

گرافیک و طراحی بصری

لباس یک برند

گرافیک و طراحی بصری

برای گرافیک آخرین نیاز یک طراح، فوتوشاپ است. پیش از آن ایده در ذهن و با بررسی شکل می گیرد.

چاپ و نشر

نتیجه قابل لمس تبلیغات

چاپ و نشر

گرچه خلاقیت عضو جدا نشدنی استدیو کاماست اما در بخش چاپ و نشر تجربه در این زمینه رکن اساسی می باشد.